Les équipes 2019/2020

Caption placed here

Découvrez toutes nos équipes

Mounir BOUAYED

20/07/1997

#4

1,85

POSTE : 1-2

Florent FRANSOLET

08/10/1991

#5

1,90

POSTE : 2-3

Arnaud PEYRAQUE

04/09/1995

#6

1,72

POSTE : 2

Tony RONCAGLIOLO

19/02/1988

#7

1,80

POSTE : 3-4

Nadir BOUAYED

08/01/1995

#8

1,85

POSTE : 2-3

Philippe PARDIGON

18/06/1980

#9

1,95

POSTE : 5

Jerome HAHN

13/12/1986

#10

1,83

POSTE : 2-3

Cedric MENUT

16/02/1991

#11

1,80

POSTE : 2-3

Brayhan TORO GARCIA

03/11/1993

#12

1,72

POSTE : 1-2

Samir ZOULOU

09/10/1975

#13

1,75

POSTE : 1-2

Zakaria KARROUMI

26/01/1990

#14

1,89

POSTE : 3

 

Sébastien CASSOU

02/10/1988

#15

1,82

POSTE : 4-5

Chem's ROUBA

COACH

Corinne PORTEPAN GALIAN

PRESIDENTE